Front cover image for Lopatologiczny słownik nowomowy

Lopatologiczny słownik nowomowy

Print Book, Polish, [1985]
Oficyna Swiadectwa i TWO, [Lodz], [1985]