Front cover image for Lwowskie piosenki uliczne, kabaretowe i okolicznościowe do 1939 roku

Lwowskie piosenki uliczne, kabaretowe i okolicznościowe do 1939 roku

Jerzy Habela (Author), Zofia Kawyn-Kurzowa (Author)
Print Book, Polish, 1989
Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków, 1989