Front cover image for Lwowskie piosenki uliczne, kabaretowe i okolicznościowe do 1939 roku

Lwowskie piosenki uliczne, kabaretowe i okolicznościowe do 1939 roku

Musical Score, Polish, cop. 1989
Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków, cop. 1989