Front cover image for Metafizika : Beynəlxalq Fəlsəfi və Fənlərarası Araşdırmalar Jurnalı

Metafizika : Beynəlxalq Fəlsəfi və Fənlərarası Araşdırmalar Jurnalı

Journal, Magazine, Azerbaijani, 2018
Elm nəşriyyatı, Bakı, 2018
2616-6879, 2617-751X
1117709579