Front cover image for Najlepszy sojusznik Hitlera : studium o współpracy niemiecko-sowieckiej 1939-1941

Najlepszy sojusznik Hitlera : studium o współpracy niemiecko-sowieckiej 1939-1941

Print Book, Polish, 1958
Orbis - Księgarnia Polska, Londyn, 1958