Front cover image for Nazwiska ludności dawnego starostwa nowotarskiego. Cześ̨ć 2, Red. Witold Taszycki

Nazwiska ludności dawnego starostwa nowotarskiego. Cześ̨ć 2, Red. Witold Taszycki

Józef Bubak (Author)
Print Book, Undefined, 1970-1971
Zakład narodowy im. Ossolińskich : Wyd. Polskiej Akademii nauk, Wrocław, 1970-1971
Nazwiska ludności dawnego starostwa nowotarskiego.
185-[1] p ; 24 cm.
761171831
Résumé en français. Bibliogr. p. 180-185