Front cover image for Ndërmjet të shkuarës dhe të ardhmes : tetë ese mendimin politik

Ndërmjet të shkuarës dhe të ardhmes : tetë ese mendimin politik

Print Book, Undefined, 1998
Onufri, Tirane, 1998