Front cover image for Nowoczesny drzeworyt polski (do 1945 roku)

Nowoczesny drzeworyt polski (do 1945 roku)

Maria Grońska (Author)
Print Book, Polish, 1971
Zaklad narodowy imienia ossolinskich wydawnictwo polskiej akademii nauk, Varsovie, 1971
512 p. ; 25 cm.
490865747