Front cover image for Ocalony na Wschodzie : z Julianem Stryjkowskim rozmawia Piotr Szewc

Ocalony na Wschodzie : z Julianem Stryjkowskim rozmawia Piotr Szewc

Print Book, Undefined, 1991
Les Editions Noir sur Blanc, 1991
276 s
470781863