Front cover image for Ocenjevanje sposobnosti za vožnjo avtomobila : zbornik predavanj, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča 14. in 15. februar 2014

Ocenjevanje sposobnosti za vožnjo avtomobila : zbornik predavanj, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča 14. in 15. februar 2014

Anton Zupan (Editor), Marjan Bilban (Editor)
Print Book, Slovenian, 2014
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča : Zavod za varstvo pri delu, Ljubljana, 2014