Front cover image for Od białego do czerwonego caratu

Od białego do czerwonego caratu

Print Book, Polish, 1988
2 wyd., skrócone przez autora View all formats and editions
Wydawn. Krąg, Warszawa, 1988
History
2 volumes ; 20 cm
64016647
"Wznowienie."
Earlier editions appeared also under title: Od białego caratu do czerwonego