Front cover image for Ohavnost spuštění na místě svatém v Římě zpáchaná 20 září 1870

Ohavnost spuštění na místě svatém v Římě zpáchaná 20 září 1870

Print Book, Czech, 1871
Nákladdem katolického spolku tiskového, V Praze, 1871