Front cover image for Ondernemen in allianties en netwerken : een multidisciplinair perspectief

Ondernemen in allianties en netwerken : een multidisciplinair perspectief

Interorganisatorische samenwerking in netwerken is een belangrijke factor achter het innovatievermogen van bedrijven
Print Book, Dutch, cop. 2007
Kluwer, Deventer, cop. 2007