Front cover image for Osiemnaście wieków Kalisza : studia i materiały do dziejów miasta Kalisza i regiona Kaliszkiego

Osiemnaście wieków Kalisza : studia i materiały do dziejów miasta Kalisza i regiona Kaliszkiego

Print Book, Polish, 1960-
Wydawn. Poźnańskie, Kalisz, 1960-
History
volumes : illustrations, maps, plans
427903230
Summaries in English and Russian