Front cover image for Osiemnaście wieków Kalisza. Studia i materiały do dziejów miasta Kalisza i regionu kaliskiego. (Pod redakcją Aleksandra Gieysztora. Sekretarz redakcji: Krzysztof Dąbrowski. Summaries: Eighteen Centuries of Kalisz.) [With plates and maps.]

Osiemnaście wieków Kalisza. Studia i materiały do dziejów miasta Kalisza i regionu kaliskiego. (Pod redakcją Aleksandra Gieysztora. Sekretarz redakcji: Krzysztof Dąbrowski. Summaries: Eighteen Centuries of Kalisz.) [With plates and maps.]

Print Book, English, 1960-
560427542
Part of the "Studia i materiały poświęcone zagadnienióm historycznym i współczesnym miasta Kalisza i regionu kaliskiego