Front cover image for Osiemnaście wieków Kalisza : studia i materiały do dziejów miasta Kalisza i regionu Kaliskiego ..

Osiemnaście wieków Kalisza : studia i materiały do dziejów miasta Kalisza i regionu Kaliskiego ..

Print Book, Polish, 1960-
Kalisz : Wydawnictwo poznańskie, Poznań, 1960-
v. ; In-8° (24 cm)
578215203
Społeczny komitet obchodu XVIII wieków Kalisza. Studia i. materiały poświec̨one zagadnieniom historycznym i współczesnym miasta Kalisza i regionu Kaliskiego