Front cover image for Osiemnaście wieków Kalisza; studia materialy do dziejów miasta Kalisza i regionu kaliskiego. [Pod. red. Aleksandra Gieysztora]

Osiemnaście wieków Kalisza; studia materialy do dziejów miasta Kalisza i regionu kaliskiego. [Pod. red. Aleksandra Gieysztora]

Print Book, Polish, 1960-1961
Wydawn. Poznańskie, Kalisz, 1960-1961
History
976474834