Front cover image for Pamięć i polityka historyczna : doświadczenia Polski i jej sąsiadów

Pamięć i polityka historyczna : doświadczenia Polski i jej sąsiadów

Print Book, Polish, 2008
Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Łódź, 2008