Front cover image for Pół wieku dyplomacji amerykańskiej 1898-1945

Pół wieku dyplomacji amerykańskiej 1898-1945

Print Book, Polish, 1974
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1974
464 p. : tabl. ; 24 cm. + errata.
491102993