Front cover image for Realizm krytyczny w twórczości Bolesława Prusa

Realizm krytyczny w twórczości Bolesława Prusa

Print Book, Polish, 1950
Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław, 1950
74 pages ; 24 cm
8782770
At head of title: Instytut Badań Literackich
"Osobne wydanie ze Studiów historyczno-literackich, t. II, Pozytywizm, cz. I."