Front cover image for S·lownik pseudonimów pisarzy polskich / 5 1971-1995

S·lownik pseudonimów pisarzy polskich / 5 1971-1995

Print Book, Polish, 1998
Zak·l. Narodowy Im. Ossolińskich Wydawn., Wroc·law, 1998
1067 Seiten
9788304041103, 9788304044432, 8304041103, 8304044439
165828880