Front cover image for Słownik etymologiczny miast i gmin PRL

Słownik etymologiczny miast i gmin PRL

Print Book, Polish, 1984
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 1984