Front cover image for Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945 : poległe i zmarłe w okresie okupacji niemieckiej

Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945 : poległe i zmarłe w okresie okupacji niemieckiej

Print Book, Polish, 1988
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 1988