Front cover image for Słowo Prezydenta : szkice i wywiady Krzysztofa Miklaszewskiego z władzami RP na uchodźstwie

Słowo Prezydenta : szkice i wywiady Krzysztofa Miklaszewskiego z władzami RP na uchodźstwie

Print Book, Polish, 1990
Wydawnictwo drQ, Kraków, 1990