Front cover image for Spotkanie z Salomeą

Spotkanie z Salomeą

Print Book, Polish, (1951)
Pańatwowy Instytut Wydawniczy, [Warszawa], (1951)
223 s
469778680