Front cover image for Ten jest z ojczyzny mojej : Polacy z pomoca ̨Żydom, 1939-1945. Opracowali Władysław Bartoszewski i Zofia Lewinówna. Wydanie II rozszerzone

Ten jest z ojczyzny mojej : Polacy z pomoca ̨Żydom, 1939-1945. Opracowali Władysław Bartoszewski i Zofia Lewinówna. Wydanie II rozszerzone

Władysław Bartoszewski (Author), Zofia Lewinówna (Author)
Print Book, Undefined, 1969
Wydawnictwo Znak, Kraków, 1969
21 cm, 1110 p., plans, couv. ill
583102095