Front cover image for Ten jest z ojczyzny mojej Polacy z pomoca̜ żydom ; 1939 - 1945

Ten jest z ojczyzny mojej Polacy z pomoca̜ żydom ; 1939 - 1945

Print Book, German, 1969
Wyd. 2 rozszerzone
Wyd. Znak, Kraków, 1969
1108 S. 8
246480870