Front cover image for Una Vegada a l'hivern : Seminari de Traducció Poètica de Farrera, XVI

Una Vegada a l'hivern : Seminari de Traducció Poètica de Farrera, XVI

Print Book, Catalan, 2008
Institució de les Lletres Catalanes ; Emboscall, Barcelona, Vic, 2008