Front cover image for Z dziejów stosunków polsko-radzieckich; studia i materialy. t. 1-

Z dziejów stosunków polsko-radzieckich; studia i materialy. t. 1-

Print Book, Polish, 1965-
Ksiạżka i Wiedza, [Warszawa], 1965-
volumes 24 cm
68175127
Summaries in English and Russian
Issued by Zaklad Historil Stosunków Polsko-Radzieckich of Polska Akademia Nauk