Front cover image for Z dziejów stosunków polsko-radzieckich. Studia i materiały. T. 4. Ted. Tadeusz Cieślak

Z dziejów stosunków polsko-radzieckich. Studia i materiały. T. 4. Ted. Tadeusz Cieślak

Print Book, Undefined, 1969
"Ksia̜z̊ka i Wiedza", Warszawa, 1969