Front cover image for Za kulisami rządu polskiego na emigracji

Za kulisami rządu polskiego na emigracji

Print Book, Polish, 2000
Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa, 2000