Front cover image for Zapiski więzienne

Zapiski więzienne

Print Book, Polish, [1991?]
Arcanum, Bydgoszcz, [1991?]